9-Hulls bane

Anlegget ligger på Kolnes, ca 5 minutter fra Amanda Storsenter i Haugesund. Banen er en kupert skogsbane, med teesteder og greener av svært høy kvalitet. Driving rangen er overbygd og har flombelysning. Klubben fikk et helt nytt klubbhus i 2013 med selskapslokaler som det er mulig å leie. Greenfee: 250,- kr (for hele dagen)

6-Hulls bane

Ny korthullsbane ble åpnet lørdag 3. juni 2017. Den har 6 hull og lengden på hullene varierer fra 50- 90m. For å spille på denne korthullsbanen trenger du ikke noe kurs! Kom inn i proshoppen for å låne køller og mer informasjon om korthullsbanen.

Driving Range

Driving rangen på Kolnes har en god bredde og strekker seg til over 200m. Med overbygg, flombelysning og gode lengde-markører gjør dette rangen til en plass med fantastiske treningsmuligheter. Med det nye kortsystemet, kan en enkelt benytte seg av driving rangen hele døgnet. I nær forbindelse med driving rangen har vi også en stor trenings-green og et område for chipping og bunker-slag. Driving rangen kan benyttes av alle. Køller til låns er gratis for alle som vil komme innom å prøve.
  • Husk de generelle reglene rundt smittevern (avstand, håndhygiene) etc.
  • Kort til ballautomat kjøpes / lades opp i Pro Shop.
  • Kurv til baller utleveres i Pro Shop og skal leveres tilbake etter bruk slik at den kan rengjøres.
  • Kun bruk av ladekort for uthenting av golfballer.
  • Ikke ta på rangeballene, bruk golfkøllen til å plassere de på matten før du skal slå.
  • Maks slaglengde 160 meter.
  • Det skal ikke ligge igjen noen baller ved utslagsmatten når du er ferdig.
  • Ta med den tomme ballkurven og levere den tilbake i Pro Shop når du er ferdig, slik at den kan desinfiseres før den brukes på nytt.

Slopetabeller