Her kan du finne mer informasjon om tunrneringene vi arrangerer

Styret

Styret i Haugesund Golfklubb for 2021 består av følgende medlemmer:
 • Styreleder: Tore Knutsen 93069829
 • Nestleder: Magnus Eileraas 90615250
 • Styremedlemer:
  • Svein Erik Wiksnes 91146446
  • Ingeborg Ulland 91532465
  • Geir Magnus Thorsen 41661102
 • Varamedlem: Hans Magne Knutsen

Komiteer

 • Turnering og handicapkomite: Geir Magnus Thorsen
 • Damekomite: Ingeborg Ulland
 • Seniorkomite: Svein Erik Wiksnes
 • Juniorkomite:
  • Magnus Eileraas
  • Eirik Grønhaug
  • Mats Rasmussen
 • Bane og Dugnadkomite:
  • Jarle Hagland
  • Svein Erik Wiksnes
 • Valgkomite:
  • Per Ørpetveit
  • Ørjan Reinertsen
  • vara: Roger Bergman
 • Kontrollutvalg:
  • John Reinert Ulland
  • Tormod Hansen
  • vara: Andreas Ørpetveit


Reisestøtte

Ved deltagelse i eksterne turneringer, som for eksempel Region Tour, NorgesCup og internasjonale turneringer, vil spillere som representerer Haugesund Golfklubb motta reisestøtte fra golfklubben. Reisestøtte utbetales etterskuddsvis og kun mot fremlagte kvitteringer. For å få reisestøtte må deltagelse i turneringen være forhåndsgodkjent av styret.

For alle gjelder prinsipper om samkjøring og flermannsrom hvor det er mulig. Reise skal foretas på billigste måte. For å få en oversikt over bensinutgifter, fylles tanken helt opp før reisen og fylles opp på nytt når en er kommet hjem og kvitteringen for bensinen legges ved reiseregningen!

Reisestøtten gjelder i regionale, nasjonale og internasjonale turneringer hvor en representerer Haugesund Golfklubb. Max beløp som dekkes av klubben er 1000,- pr. turnering.