Årskontigenter for 2021:

 • HOVEDMEDLEM: 4400,-
 • EKTEFELLE / SAMBOER: 3100,-
 • STUDENT / VERNEPLIKTIG med gyldig bevis: 1950,-
 • ALDER 20 - 30 ÅR: 1950,-
 • JUNIOR 13 – 19 ÅR: 1250,-
 • BARN 0 – 12 ÅR: GRATIS!
 • FAMILIEMEDLEMSSKAP (1 hovedmedlem + 1 ektefelle + 1 junior): 7500,-
 • FAMILIEMEDLEMSSKAP (+ 1 ekstra junior): 500,-
 • B- MEDLEMSSKAP (hovedmedlem m/spillerett i annen klubb): 3300,-
 • PASSIVT MEDLEMSSKAP (uten spillerett, 3 gratis greenfee på Haugesund golfpark): 1.200,-
 • FJERNMEDLEMSSKAP: 850,-
Til informasjon!
Skal dere melde inn familiemedlemskap så skal det sendes inn søknadsskjema for hvert familiemedlem. Dette fordi alle medlemmer skal registreres i Golfbox. Familiemedlemskap koster 7500,- og inkluderer 1 hovedmedlem, 1 ektefelle/ samboer og 1 junior. For hver ekstra junior koster det 500,- Ved utmelding eller overgang til ny klubb må det gis skriftlig beskjed om dette innen 31. desember. Gjøres ikke dette anses personen som medlem i klubben påfølgende år og kontingent må betales. Ubetalt kontingent fører til blokkering i Golfbox.

Nybergynnerkurs

«Målet med Veien til Golf (VTG) opplæringen er at golf skal introduseres på en slik måte at spilleren føler trygghet og trivsel i golfmiljøet og blir inspirert til å fortsette med trening og spill og bli medlem av en golfklubb. Gjennom nybegynnerkurset skal spilleren komme i gang med treningen samt lære det mest grunnleggende om sikkerhet, golfvett og ferdsel på golfbanen» (Norges Golfforbund). Vi kjører kurs for alle som vil starte med golf. Har du noen du vil ta med på kurs kan dere kontakte Haugesund Golfpark på tlf. 94793971. Vi ønsker at det skal være enklest mulig og ta Veien til Golf kurset. Dermed kan dere bestemme når det passer.

Ordinær kurspris er på kr 950 Kurspris med innmelding i Haugesund Golfklubb er kr 500 Ved innmelding får en både kurs og innmelding i Haugesund Golfpark for halv pris. I kurs prisen inkluderer vi også:
 • Gratis rangeballer under kurset
 • Utlån av golfkøller under kurset
 • Kursmateriell
 • Fritt spill på korthullsbanen under kursperioden