Driving range

Driving rangen på Kolnes har en god bredde og strekker seg til over 200m. Med overbygg, flombelysning og gode lengde-markører gjør dette rangen til en plass med fantastiske treningsmuligheter. Med det nye kortsystemet, kan en enkelt benytte seg av driving rangen hele døgnet. I nær forbindelse med driving rangen har vi også en stor trenings-green og et område for chipping og bunker-slag.