NYBEGYNNERKURS

«Målet med Veien til Golf (VTG) opplæringen er at golf skal introduseres på en slik måte at spilleren føler trygghet og trivsel i golfmiljøet og blir inspirert til å fortsette med trening og spill og bli medlem av en golfklubb. Gjennom nybegynnerkurset skal spilleren komme i gang med treningen samt lære det mest grunnleggende om sikkerhet, golfvett og ferdsel på golfbanen» (Norges Golfforbund).

NYBEGYNNERKURS HØSTEN 2019:

Kurs 1: 31. august- 01. september, kl. 09.00- 15.00

Kurs 2: 07.- 08. september, kl. 09.00- 15.00

Kurs 3: 14.- 15. september, kl. 09.00- 15.00

Kurs 4: 21.- 22. september, kl. 09.00- 15.00

For påmelding, ta kontakt med Ørjan Reinertsen som vil være instruktør på kurs 1. På kurs 2- 4 vil Eirik Grønhaug og Magnus Eileraas være instruktører.
Epost: reinertsen.orjan@gmail.com

Det er satt et tak på 8 deltakere på hvert kurs!

Ut høsten inkuderer vi medlemskap med i kurs prisen:

Hovedmedlem voksen: 2000,-

Hovedmedlem (22- 29år): 1500,-

Hovedmedlem (13- 21år): 1300,-

I kurs prisen inkluderer vi også:

  • Gratis rangeballer under kurset

  • Utlån av golfkøller under kurset

  • Kursmateriell

  • Fritt spill på korthullsbanen under kursperioden

  • Ved kurs slutt vil alle få 20-klipps rangekort