NYBEGYNNERKURS

«Målet med Veien til Golf (VTG) opplæringen er at golf skal introduseres på en slik måte at spilleren føler trygghet og trivsel i golfmiljøet og blir inspirert til å fortsette med trening og spill og bli medlem av en golfklubb. Gjennom nybegynnerkurset skal spilleren komme i gang med treningen samt lære det mest grunnleggende om sikkerhet, golfvett og ferdsel på golfbanen» (Norges Golfforbund).

NYBEGYNNERKURS 2019:

For påmelding, ta kontakt med Ørjan Reinertsen som vil være instruktør.
Epost: reinertsen.orjan@gmail.com

Det er satt et tak på 8 deltakere på hvert kurs!

Prisen er satt til 950,- som inkluderer

  • Gratis rangeballer under kurset

  • Utlån av golfkøller under kurset

  • Kursmateriell

  • Fritt spill på korthullsbanen under kursperioden

  • Ved kurs slutt vil alle få 20-klipps rangekort