NYBEGYNNERKURS

«Målet med Veien til Golf (VTG) opplæringen er at golf skal introduseres på en slik måte at spilleren føler trygghet og trivsel i golfmiljøet og blir inspirert til å fortsette med trening og spill og bli medlem av en golfklubb. Gjennom nybegynnerkurset skal spilleren komme i gang med treningen samt lære det mest grunnleggende om sikkerhet, golfvett og ferdsel på golfbanen» (Norges Golfforbund).

NYBEGYNNERKURS 2017:

For påmelding, ta kontakt med Ørjan Reinertsen som vil være instruktør.
Epost: reinertsen.orjan@gmail.com

For at et kurs skal bli gjennomført må det minst være 3 påmeldte og et kurs er fullsatt når det er 6 påmeldte ved helge-kurs, og 8 påmeldte ved ukes kurs!

Prisen er satt til 1300,- som inkluderer gratis golfballer under kurset, kursmateriell og utlån av golfkøller.