KOMITEER

Turnering og handicapkomite: Ingeborg Ulland, Tore Knutsen og Ørjan Reinertsen

Damekomite: Ingeborg Ulland

Seniorkomite: Svein Erik Wiksnes

Juniorkomite: Ørjan Reinertsen

Bane og Dugnadkomite: Jarle Hagland og Svein Erik Wiksnes

Valgkomite: Anne Sveen og Roger Bergman

Revisorer: John Reinert Ulland og Tormod Hansen