KONTINGENTER

 

Årskontingenter for 2018:

HOVEDMEDLEM kr.4.400,-

EKTEFELLE / SAMBOER kr.3.100-

STUDENT / VERNEPLIKTIG med gyldig bevis kr. 2.350,-

ALDER 22 - 29 ÅR kr. 2350,- (Nytt fra 2018, vedtatt på årsmøte)

JUNIOR 20 – 21 ÅR kr.1.950,-

JUNIOR 13 – 19 ÅR kr.1.500,-

JUNIOR 0 – 12 ÅR GRATIS!

B- MEDLEMSSKAP (hovedmedlem m/spillerett i annen klubb) kr.3.300,-

PASSIVT MEDLEMSSKAP (uten spillerett, men 3 gratis greenfee) kr.1.200,-

 

Ved utmelding eller overgang til ny klubb må det gis skriftlig beskjed om dette innen 31. desember. Gjøres ikke dette anses personen som medlem i klubben påfølgende år og kontingent må betales. Ubetalt kontingent fører til blokkering i Golfbox.