Referat fra årsmøte 2017!

I forrige uke ble årsmøte for 2017 gjennomført. Det var et fint oppmøte og alle sakene ble vedtatt. Det kom opp en sak under årsmøte, og det var muligheten for å benytte noe av sparepengene til klubben for å utbedre banen med tanke på drenering. Det ble vedtatt at 100.000,- skal øremerkes dreneringsarbeid ute på banen. 

Det nye styret ble også vedtatt, og det nye styret er Svein Erik Wiksnes, Ørjan Reinertsen, Ingeborg Ulland, Tore Knutsen og Per Ørpetveit.

Vedlagt ligger referat og årsmøte- dokumentet.

Det nye styret er Svein Erik, Ørjan, Ingeborg, Tore og Per

Det nye styret er Svein Erik, Ørjan, Ingeborg, Tore og Per

Jørgen Grønhaug