Ekstraordinært årsmøte 25.09!

Vi ønsker å kalle inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 25. september kl. 19.00. Saken er et suppleringsvalg hvor vi skal få stemt inn et styremedlem og årsmøte må stemme over en valgkomité. 

Svein Erik Wiksnes foreslås som styremedlem, og Anne Vaaga og Roger Bergman foreslås som valgkomité.

I forlengelse av det ekstra ordinære styremøte, vil det bli informasjon fra styret og Golfparken.

Vell møtt!

Jørgen Grønhaug