Årsmøte 2018 vell gjennomført!

Tirsdag denne uken ble Årsmøte for 2018 gjennomført. Det ble et fint oppmøte med rundt 20 medlemmer og golfparken vartet opp med kake, skoleboller og kaffe.

Året som gikk har vært positivt og vi ser frem til en ny sesong!

Årets klubbmestere fikk premiene sine, nytt styre ble presentert og golfparken presenterte fremtidig planer og da spesielt utbedring/ ny green på hull 8 hvor arbeidet allerede har startet.

Det nye styret er:

Leder: Per Ørpetveit

Nestleder: Tore Knutsen

Styremedlem: Ingeborg Ulland

Styremedlem: Svein Erik Wiksnes

Styremedlem: Magnus Eileraas

Varamedlem: Ørjan Reinertsen

Jørgen Grønhaug