REISESTØTTE

Ved deltagelse i eksterne turneringer, som for eksempel Region Tour og NorgesCup, vil spillere som representerer Haugesund Golfklubb motta reisestøtte fra golfklubben. Reisestøtte utbetales etterskuddsvis og kun mot fremlagte kvitteringer. For å få reisestøtte må deltagelse i turneringen være forhåndsgodkjent av styret.

For alle gjelder prinsipper om samkjøring og flermannsrom hvor det er mulig. Reise skal foretas på billigste måte. For å få en oversikt over bensinutgifter, fylles tanken helt opp før reisen og fylles opp på nytt når en er kommet hjem og kvitteringen for bensinen legges ved reiseregningen!

Reisestøtten gjelder i regionale eller nasjonale turneringer hvor en representerer Haugesund Golfklubb. Max beløp som dekkes av klubben er 2000,-.